ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้สัมภาษณ์ SPU ทุนตัวจริงปี66


UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้สัมภาษณ์ SPU ทุนตัวจริงปี66 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์:  วันที่ 24-26 มกราคม 2566
ลงทะเบียน ณ อาคาร 11 โซน A รับบัตรคิว รอบเช้าเวลา 8.00 - 9.00 น.
รอบบ่าย 12.00 - 13.00 น.
เริ่มสัมภาษณ์เวลา 9.00 -16.00 น. แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเป็นสำคัญ
 
สถานที่ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.)และอาคาร 9 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • แต่งกายชุดนักเรียนสุภาพเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0847512902 , 0982716620 ,0614205641-4
 
 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ วันที่ ,เวลา ,สถานที่ ,คณะสาขา

โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก