ตรวจสอบผลการสมัครและลงทะเบียน


ตรวจสอบผลการสมัครและลงทะเบียน

UploadImage
1. กรอกสมัครออนไลน์ จะมีข้อความ……
คุณผ่านการสมัคร ม.ศรีปทุมเรียบร้อยแล้ว ได้รับทุนสูงสุด 10,000 บาท พิมพ์ใบค่าสมัคร(หัวข้อ2)ชำระผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ทุกวัน โทร. 0614205641 #4

2. ชำระค่าสมัคร 200บาท ระบบรันเลขที่ใบเสร็จ จะมีข้อความ……
ผลการชำระค่าสมัครของคุณผ่านแล้ว กรุณาลงทะเบียนภายใน 31 ก.ค. 63 รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ตรวจสอบผล bit.ly/2UTWHgd โทร. 0614205641 #4


UploadImage

3. ​ลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบรันเลขที่ใบเสร็จ จะมีข้อความ…..
ผลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับ Freshy สู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจสอบผลได้ที่ bit.ly/2UTWHgd โทร. 0614205641 #4

UploadImage


ตรวจสอบ : กำหนดการปฐมนิเทศ - วันเปิดภาคเรียน   www.spu.ac.th   
รายงานตัวและรับตารางเรียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่สำนักงานทะเบียน ศูนย์รับสมัครอาคาร 11 ชั้น 2 
สอบถามโทร.061 4205641-4 ,084 7512900