ตรวจสอบผลการสมัครและลงทะเบียน


วิธีตรวจสอบผลการสมัครและลงทะเบียน

UploadImage
1. กรอกสมัครออนไลน์ จะมีข้อความ……
คุณผ่านการสมัคร ม.ศรีปทุมเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบค่าสมัคร(หัวข้อ2)ชำระผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ทุกวัน โทร. 0614205641 #4

2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ระบบรันเลขที่ใบเสร็จ จะมีข้อความ……
ผลการชำระค่าสมัครของคุณผ่านแล้ว กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด  
UploadImage โทร. 0614205641 #4

UploadImage

3. ​ลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบรันเลขที่ใบเสร็จ จะมีข้อความ…..
ผลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับ Freshy สู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
UploadImage โทร. 0614205641 #4
UploadImage


ตรวจสอบ : กำหนดการปฐมนิเทศ - วันเปิดภาคเรียน   www.spu.ac.th   
รายงานตัวและรับตารางเรียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่สำนักงานทะเบียน ศูนย์รับสมัครอาคาร 11 ชั้น 2 
สอบถามโทร.061 4205641-4 ,084 7512900