สาขาที่เปิดรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
   
  Sripatum International College  
     การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตร 3+1 ร่วมกับ SHML, Switzerland) กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management) กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (เทียบโอน) กรอ./กยศ.* - - - -
     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) กรอ./กยศ.* - - - -
     ธุรกิจการบิน (Airline Business-International Program) กรอ./กยศ.* - - - -

 

  1. * ผู้กู้เคยกู้ กยศ. มาก่อนจึงสามารถกู้ได้
  2.  ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4