ผลงาน

รางวัลชนะเลิศ การจัดการระบบ e-Learning ในระดับอุดมศึกษา

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการระบบ e-Learning ในระดับอุดมศึกษา จากนางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2554  “สกอ. วิชาการ 2554: คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสำนักการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินการประกวดในครั้งนี้