ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี!!!

19 ม.ค. 2560

"OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี!!!"

 

ในภาคการศึกษา 2/559 นี้ OOE ขอมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแด่ท่านคณาจารย์ ด้วยโครงการ  “OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้อาจารย์ที่จะสามารถรับสิทธิสุดพิเศษนี้ขอเพียงแค่มีคุณสมบัติแค่ 3 ข้อดังนี้

  • มีใจจะพัฒนาตนสู่การเป็นผู้สอนยุค 4.0 และจะนำ SPU i-eBook ไปใช้สอนจริงๆ

  • มีเนื้อหาการสอนในรูปแบบ .doc หรือ .docx ที่แก้ไขได้ครบถ้วน (ไม่ใช่ PowerPoint)

  • มีเวลาสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อร่วมพัฒนา SPU i-eBook กับทีม OOE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร 2222  หรืออีเมล ruttapol.on@spu.ac.th

เพื่อสมัครด่วนหรือสอบถามรายละเอียด ภายใน 31 มกราคม 2560 นี้

มาก่อนได้ก่อน รับจำนวนจำกัดเท่านั้น…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เราจะทะลุ KPI ของ SPU i-eBook ไปด้วยกัน!

Happy e-Learning ครับ

Print

IMG_5282

ผอ. สำนักงานบุคคล รับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development)

OOE News : Wednesday March 8, 2017 อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล ได้ขอคำแนะนำเรืองการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development) กับ ดร.วรสร
IMG_5169

Prof. Dr. Curt Bonk : “WORLD CLASS EDUCATION 4.0″.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 Prof. Dr. Curt Bonk ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกจาก Indiana University ได้ให้เกียรติมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการมาบรรยายในหัวช้อ “WORLD CL
S__55648268

ร่วมงาน The 1st Asia Pacific MOOCs Stakeholders Summit

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี, ผู้บริหาร, คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสำนักการ