คู่มือการปฎิบัติงาน สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

รายการคู่มือการปฎิบัติงาน สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ คู่มือการรายงานสถิติอีเลิร์นนิงประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร คู่มือการผลิต storyboard คู่มือการดำเนินงาน in
sv_1

e-Learning Infrastructure

บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : e-Learning สามารถเข้าถึงได้ที่ http://elearning.spu.ac.th/
sv_2

Production Unit

บริการให้คำปรึกษาในผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของ Supplement,Complement และ Replacement สำหรับคณะ/วิชาของมหาวิทยาลัย สามารถติ
sv_3

Moodle&Camtasia Relay Clinic

บริการสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษา Moodle & Camtasia Relay Clinic ติดต่อ โทร. 2222
download

Download

Download ไฟล์นำเสนอ (PDF) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI Click ที่ภาพ >>> Thai Version    Click ที่ภาพ >>> English Ver
sv_4

Develop e-Learning Technology

พัฒนาเทคโนโลยีการสอนผ่านระบบ e-Learning ที่เหมาะสมกับการใช้งานของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
sv_5

Training

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ e-Learning เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ InHouse และ  Online

KM หน่วยงาน สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

KM หน่วยงาน สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ “Stay Hungry, Stay Foolish” เป็นวลีที่กล่าวไว้โดย Steve Jobs ผู้ล่วงลับ แต่เป็นวลีที่ทันสมัยและสร้างแรงบันดาลใ