news

ประชาสัมพันธ์

ผอ. สำนักงานบุคคล รับการอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development)

8 มี.ค. 2560

OOE News : Wednesday March 8, 2017

อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล ได้ขอคำแนะนำเรืองการผลิตสื่อการสอนแบบเร็ว (rapid e-Learning development) กับ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และ คุณวนัสรา จีนเหรียญ เจ้าหน้าที่สำนักฯ

โดยวิดีโอนี้จะนำไปใช้กับการแนะนำอาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีการใช้งาน ทุก e ของมหาวิทยาลัย เช่น e-document, e-staff และ e-HR เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่สามารถนำกลับมาดูใหม่ได้เมื่อลืมเพื่อเป็นการตอกความมั่นใจอีกครั้ง

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการจัดทำนวัตกรรมในครั้งนี้

Happy e-Learning

OOE

IMG_5277 IMG_5282 IMG_0184IMG_0185

Related posts:

  1. องค์ประกอบ e-Learning สัปดาห์ที่ 16
  2. 3 รอบหมดไป !!!!! กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI
  3. สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “การจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการศึกษา”
  4. รอบสุดท้าย !!!!! กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI
  5. รอบ 1 หมดไปแล้ว !!!!! กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI