news

ประชาสัมพันธ์

OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี!!!

19 ม.ค. 2560

“OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี!!!”

 

ในภาคการศึกษา 2/559 นี้ OOE ขอมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแด่ท่านคณาจารย์ ด้วยโครงการ  “OOE จิตอาสา รับทำ SPU i-eBook ฟรี

—————————————————————————————————————

ทั้งนี้อาจารย์ที่จะสามารถรับสิทธิสุดพิเศษนี้ขอเพียงแค่มีคุณสมบัติแค่ 3 ข้อดังนี้

  • มีใจจะพัฒนาตนสู่การเป็นผู้สอนยุค 4.0 และจะนำ SPU i-eBook ไปใช้สอนจริงๆ

  • มีเนื้อหาการสอนในรูปแบบ .doc หรือ .docx ที่แก้ไขได้ครบถ้วน (ไม่ใช่ PowerPoint)

  • มีเวลาสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อร่วมพัฒนา SPU i-eBook กับทีม OOE

—————————————————————————————————————

โทร 2222  หรืออีเมล ruttapol.on@spu.ac.th

เพื่อสมัครด่วนหรือสอบถามรายละเอียด ภายใน 31 มกราคม 2560 นี้

มาก่อนได้ก่อน รับจำนวนจำกัดเท่านั้น…

—————————————————————————————————————

เราจะทะลุ KPI ของ SPU i-eBook ไปด้วยกัน!

Happy e-Learning ครับ

Print

Related posts:

  1. OOE จัดอบรมการทำ SPU i-eBook ปีการศึกษา 2558
  2. RESET System SPU i-eBook
  3. ตอกย้ำความเป็น University 4.0 – SPUประชุมความพร้อมในการสอนสดแบบ Interactive ข้ามวิทยาเขต และการใช้ Interactive eBook สอนจริงๆ
  4. ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ SPU i-eBook
  5. “Digital eBook เล่มแรกถึงมือนักศึกษาแล้ว”