news

ประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI

5 ม.ค. 2560

ด่วน!!!!

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ จัดอบรมนัดพิเศษ

กับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI

ประกอบไปด้วย

e-Learning ทั่วไป / e-Learning Replacement / Camtasia Relay / Week8

——————————————————————————-

โดยทาง สำนักฯ  จะจัดอบรม 3 รอบ 

รอบที่ 1 วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560

รอบที่ 3 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560

——————————————————————————–

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-1010 อาคาร 5 ชั้น 10

อย่าเก็บคำถามไว้คนเดียว

โทร.2222

สำรองที่นั่งวันนี้  หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

http://bit.ly/OOE59WS

Print

Related posts:

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเกียรติจัด e-Learning workshop ระดับนานาชาติ: AUN-ACU-SPU ASEAN Studies e-Learning Workshop 2016
  2. รายละเอียดการทำ e-Learning Replacement s/2558
  3. รายละเอียดการทำ e-Learning Replacement 1/2559
  4. ขั้นตอนการทำ e-Learning สำหรับการสอนชดเชย
  5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมนำโครงการ e-Learning ระดับโลก