news

ประชาสัมพันธ์

ThaiMOOC SPUx เร็วๆ นี้ !!!

16 ธ.ค. 2559

SPU ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการสร้างรายวิชาในระบบ e-Learning แห่งชาติ Thai MOOC พร้อมได้รับเชิญถ่าย scoop เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ Thai MOOC

15 ธันวาคม 2016 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคกลางตอนบน

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ นำโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร โดยมี คุณเอกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมเป็นวิทยากร แชร์แนวคิด เกี่ยวกับ การผลิตสื่อสำหรับ Thai MOOC โดยทางเครือข่ายได้ยกให้ รายวิชา

1) หลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานเบื้องต้น โดย อ. Sira Satayapaisal และ ทีมงาน

2) 21st Century Cloud-Based Tools โดย อ. Sirirat Mutchimadilok และ ทีมงาน
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น รายวิชาตัวอย่างของเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ทั้งนี้ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับเชิญให้บันทึกวิดีทัศน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครการ Thai MOOC อีกด้วย

Happy e-Learning ครับ

OOE

 

15493782_10154738599002159_7671955292146888014_o IMG_1385 IMG_1417

Related posts:

  1. ผอ.OOE ได้รับเกียรติให้บรรยายในงานเปิดตัว Thai-MOOC
  2. สวทช. ร่วมมือ SPU ผลิต content เข้า Thai MOOC