สงสัยเรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไหน
ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 โทร 02-5612222 ต่อ 2130, 2133-4
นักเรียนที่สมัครเรียนภาคเสาร์-อาทิตยื สามารถยื่นคำขอกู้ กยศ.ได้หรือไม่
สามารถขอยื่นคำขอกู้ได้ค่ะ ในกรณีไม่ได้ทำประจำ และรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
นักเรียนต้องการกู้ กรอ.เนื่อจากผู้ปกครองมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปีต้องทำอย่างไร
ในปีการศึกษา 2555 นี้ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ กรอ. เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
สำหรับผู้สมัครในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลนสามารถยื่นกู้กองทุน กยศ.ได้ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมทุนทุกคนหรือไม่
การอนุมัติการกู้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะ