นักเรียนที่สมัคร Online และชำระเงินแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงคณะใหม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

21/11/2010
ให้ดำเนินตามขั้นตอนปกติก่อน (สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และรอประกาศผล) และมาเขียนคำร้องขอย้ายสาขามาที่มหาวิทยาลัย