นักเรียนที่สมัครเรียนแล้ว ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการจะเปลี่ยนวันสอบได้หรือไม่

21/11/2010
ได้ค่ะ แต่ต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครให้ทราบก่อนล่วงหน้า