นักเรียนที่สมัครเรียนภาคเสาร์-อาทิตยื สามารถยื่นคำขอกู้ กยศ.ได้หรือไม่

21/11/2010
สามารถขอยื่นคำขอกู้ได้ค่ะ ในกรณีไม่ได้ทำประจำ และรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี