นักเรียนต้องการกู้ กรอ.เนื่อจากผู้ปกครองมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปีต้องทำอย่างไร

21/11/2010
ในปีการศึกษา 2555 นี้ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ กรอ. เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
สำหรับผู้สมัครในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลนสามารถยื่นกู้กองทุน กยศ.ได้ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)