หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไหน

12/06/2012

ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 โทร 02-5612222 ต่อ 2130, 2133-4