15123193_1170738186342319_3913456017720154303_o

ม.ศรีปทุม MOU สถาบันขงจื่อ เปิดเส้นทางสายไหมทางทะเล

21 พ.ย. 2559

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดพิธีลงนามการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Mem…

1

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

16 พ.ย. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ภาควิชาวิศวกร…

1

ฝึกปฏิบัติงานจริง กับ สายการบินนกแอร์

16 พ.ย. 2559

ม.ศรีปทุม จับมือ สายการบินนกแอร์ ส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาพร้อมสร้างโอกาสในการเข้าทำงานให้กับนักศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจา…

MT4A9026_resize

“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความดี”

15 พ.ย. 2559

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรมเยาวชนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชด…

MT4A8355_resize

ม.ศรีปทุม MOU Chandigah University แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินเดีย

15 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหัวข้อเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนอาจารย์…

MT4A7310_resize

ม.ศรีปทุม หารือ ม.เจ้อเจียง ป.จีน แลกเปลี่ยน นศ. ไทย-จีน

14 พ.ย. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับ Prof. Wang Li, Dean o…