SPU News

ขอขอบคุณ! คณะบัญชี SPU มอบอาหารกลางวัน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอขอบคุณ! อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย SPU มอบอาหารว่าง สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอขอบคุณ! คุณสุนันทา พราหมณสุทธิ์ มอบอาหารว่าง สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

‘พลอย’ เล่าให้ฟัง สายอาชีพยานยนต์สมัยใหม่ แม้ไม่เก่งคำนวณ ก็เป็นวิศวกรที่ดีได้

เปิดประสบการณ์ตรง รุ่นพี่คนเก่ง ‘หยงหยง พิชญา’ ผู้คว้าทุนเรียนต่อ ป.โท ประเทศจีน

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

UploadImage
UploadImage
UploadImage

Gallery

SPU Commencement 63

SPU NEWS

More