ประกาศต่างๆ จากสำนักงานทะเบียน

17/06/2015

ติดตามประกาศต่างๆ จากสำนักงานทะเบียน คลิกดูประกาศที่นี่ New

ประกาศต่างๆ จากสำนักงานวิชาการ

17/06/2015

ติดตามประกาศต่างๆ จากสำนักงานวิชาการ คลิกดูประกาศที่นี่ New

ประกาศ กำหนดการสอบทดแทนปลายภาค 2 / 2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

26/05/2014

ตามที่  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประกาศงดการสอบปลายภาค2/2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 และการสอบรอบค่ำของทุกวัน ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้การสอบยังดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จทันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้กำหนดวันสอบทดแทนโดยยังคงช่วงวันเวลาเดิม ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง กำหนดการสอบทดแทนปลายภาค การศึกษาที่ 2 / 2556  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศการเลื่อนสอบปลายภาค 2 /2556

25/05/2014

 

          เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงประกาศงดการสอบ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 นั้น

อย่างไรก็ตามสำหรับกำหนดการสอบลายภาค 2/2556 ในวันอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - มิถุนายน 2557 ยังคงดำเนินการสอบตามตารางสอบเช่นเดิม ยก เว้นการสอบเฉพาะในช่วงค่ำ
(เวลา 18.00 - 21.00 น.) ของแต่ละวันยังคงงดการสอบ สำหรับวันเวลาการสอบทดแทน ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะประกาศให้นักศึกษาได้ทราบในภายหลังอีกครั้ง

คลิกประกาศ เรื่อง การปรับกำหนดวันสอบปลายภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัย  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) หรือ ที่ทำการคณะต่างๆ ที่นักศึกษาสังกัดอีกครั้ง

ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค 2-56 3 วัน

22/05/2014

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงประกาศงดการสอบ ในระดับปริญญาตรี บางเขน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 สำหรับการสอบทดแทนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้นักศึกษาติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย

 

 

 

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศวันหยุดพิเศษเนื่องจากปัญหาพลังงานและวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

04/04/2013

Coverpage_holiday_special

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศวันหยุดพิเศษเนื่องจากกระทรวงพลังงาน ได้แจ้งว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยานาดาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงแท่นผลิตก๊าซ ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 13 เมษายน 2556 ทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยจึงประกาศวันหยุดพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดพลังงานในประเทศ ต่อเนื่องวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 • หยุดวันที่ 6-12 เมษายน 2556 เพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดพลังงานในประเทศไทย (เปิดทำการเฉพาะศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่)
 • หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (หยุดทำการทุกหน่วยงาน)

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

 • ระดับปริญญาตรี

สมัครและสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.
เปิดทำการทุกวัน ยกเว้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556)
โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 และ 08 4751 2900-15
หรือ คลิกที่นี่

 • ระดับปริญญาโท-เอก

สมัครและสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 11 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.
เปิดทำการทุกวัน ยกเว้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556)
โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003-4 และ 08 4335 4646, 08 6982 0032
หรือ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

 • หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 08 4751 2908
หรือ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 • หยุดวันที่ 1-12 เมษายน 2556 เพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดพลังงานในประเทศไทย
 • หยุดวันที่ 13-16 เมษายน 2556 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 0 3874 3690-9 และ 0 3827 6591 (อัตโนมัติ)
หรือ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

 • หยุดวันที่ 6-8 เมษายน 2556 วันจักรี, วันหยุดพิเศษ และวันหยุดชดเชยวันจักรี
 • หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครและสอบถามได้ในระหว่าง วันที่ 9-12 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. หรือโทร. 08 6982 0032
หรือ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

5. ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 จังหวัด

 • หยุดวันที่ 6-8 เมษายน 2556 วันจักรี, วันหยุดพิเศษ และวันหยุดชดเชยวันจักรี
 • หยุดวันที่ 13-17 เมษายน 2556 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 08 4751 2911
หรือ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

ดูประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การหยุดพิเศษเนื่องจากปัญหาพลังงาน คลิกที่นี่