มอบทุน กำหนดทิศทางกีฬา ม.ศรีปทุม เพื่อความเป็นเลิศ

7 ก.ค. 2554

อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อ.วิชิต อิ่มอารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “มอบทุนการศึกษา-ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อกำหนดทิศทางและส่งเสริมนักกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา