ประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011

6 ก.ค. 2554

           ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 The International Conference on International Cooperative and Work-Integrated Education : Expanding Sustainable Networking (ICCW 2011) ณ  ห้องเวอโก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค.ศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ