มอบรางวัลพระราชทานฯ ประกวดสื่อดิจิทัล (เพื่อการเรียนรู้)

6 ก.ค. 2554

เว็บไซต์ ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวด “สื่อดิจิทัล-เพื่อการเรียนรู้” Digital Learning Contest ครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็กเยาวชนไทย ให้เกิดความสร้างสรรค์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พร้อมด้วย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา