ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 54

6 ก.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

          โดยทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีขบวนแห่เทียนนำไปถวายตามประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดบางบัว (บางเขน) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ขอเรียนเชิญ…คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป