ศรีปทุม Exit Poll เลือกตั้ง 54

5 ก.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, เนชั่นแชนแนล และ เอไอเอส จัดทำ “ศรีปทุม Exit Poll เลือกตั้ง 54” เกาะติดสถานการณ์รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2554 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

                โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เดินทางเข้าร่วมการบันทึกภาพการถ่ายทอดสด เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ “ศรีปทุม Exit Poll เลือกตั้ง 54” ครั้งนี้ ประกอบด้วย

ชื่อสกุล ตำแหน่ง ถ่ายทอดสด
ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ สถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนล
อ.จินดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ สถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนล
ดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7