ผล Exit Poll ม.ศรีปทุม เผย เพื่อไทยนำลิ่ว จ่อคิวตั้งรัฐบาล

3 ก.ค. 2554

ผล Exit Poll ม.ศรีปทุม เผย เพื่อไทยนำลิ่ว จ่อคิวตั้งรัฐบาล

3 กรกฎาคม หลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 15.00 น. ศรีปทุมโพล โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 , ช่อง 5 , Nation Channel และ AIS เผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (EXIT POLL) ทั้ง 375 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จากจำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า 112,500 ราย สรุปได้ว่า           พรรคที่ได้จำนวนส.ส.สูงสุดได้แก่พรรคเพื่อไทย จำนวน 290 คน  นำห่างคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้จำนวน สส. จำนวน 140 คน
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัย        ศรีปทุม ในฐานะผู้อำนวยการศรีปทุมโพลล์ เลือกตั้ง 54 เปิดเผยผลสำรวจ Exit Poll การเลือกตั้งส.ส.ว่า “จากผลสำรวจ Exit Poll ระบุว่าพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนสูงสุดได้แก่ พรรคเพื่อไทย โดยได้จำนวนส.ส.แบบสัดส่วน 64 คน และส.ส.แบบแบ่งเขต 226 คนรองลงมาได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ โดยได้จำนวนส.ส.แบบสัดส่วน 43 คน และส.ส.แบบแบ่งเขต 97 คน และพรรคภูมิใจไทย ได้จำนวนส.ส.แบบสัดส่วน 6 คน และส.ส.แบบแบ่งเขต 25 คนตามลำดับ

สำหรับในกรุงเทพมหานคร พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่พรรคเพื่อไทย จำนวน 28 คน รองลงมาได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 5 คน ตามลำดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่พรรคเพื่อไทย จำนวน 100 คน รองลงมาได้แก่พรรคภูมิใจไทย จำนวน 15 คน ตามลำดับ ภาคเหนือ พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่พรรคเพื่อไทย จำนวน 44 คน รองลงมาได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ 15 คน ตามลำดับ ภาคใต้ พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 45 คน รองลงมาได้แก่พรรคมาตุภูมิ จำนวน 3 คน ตามลำดับ   ภาคกลาง พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่พรรคเพื่อไทย จำนวน 52 คน รองลงมาได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 28 คน

รศ.สมชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า “หากผลเลือกตั้งตรงตามโพลล์ที่ออกมา พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และเพื่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ คาดว่าพรรคเพื่อไทยจะดึงเอาพรรคขนาดกลางอีกสองพรรคอย่างพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้”