“ แสดงความยินดี 67 ปีสารวิทยา”

1 ก.ค. 2554

คุณเทพ  สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารวิทยาครบรอบ 67 ปี โดยมี  คุณพชรพงศ์  ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา เป็นผู้รับมอบ  ณ  โรงเรียนสารวิทยา