บัณฑิตวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554

29 มิ.ย. 2554

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์