ถ่ายทอดสด…พรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ “ละครโทรทัศน์ไทย”

29 มิ.ย. 2554

บจม.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เปอเรชั่น และ นิตยสารแมงโก้ ทีวี ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายทอดสดการเสวนาสาธารณะแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย  และส่งเสริมการผลิตละครโทรทัศน์ของพรรคการเมืองในหัวข้อ “ละครโทรทัศน์ไทย ควรได้รับการส่งเสริมและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐหรือไม่” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตละครโทรทัศน์และพรรคการเมือง ประกอบด้วย

ตัวแทนผู้ผลิตละครโทรทัศน์ สำนัก
คุณมารุต สาโรวาท ผู้กำกับ
คุณจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์ฯวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองฯ และตัวแทนพรรคการเมือง สำนัก
คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์
คุณโกวิทย์ วัฒนกุล พรรครักษ์สันติ