มอบทุนหอวัง

28 มิ.ย. 2554

  ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ “ทุนมูลนิธิการศึกษาหอวัง-เกษม อยู่สำราญ” ในพิธีการรับทุนการศึกษาและเงินรางวัลนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง