สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ “คนรุ่นใหม่ ไม่พึ่งยาเสพติด”

24 มิ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่พึ่งยาเสพติด” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จาก พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 ตามโครงการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา