พลังหญิง!!!กับการเลือกตั้งใสสะอาด

22 มิ.ย. 2554

                สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พลังหญิง :กับการเลือกตั้งใสสะอาด” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้เยาวชน สตรี ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การบริหาร โดยการไปใช้สิทธิและการต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ตามโครงการของ SRIPATUM USR ณ ห้องอีเวนท์ ฮอลล์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

                สำหรับผู้เข้าร่วมการเสวนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง หัวข้อเสวนาเรื่อง
คุณวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ปาฐกถา:พลังหญิงกับการเลือกตั้งใสสะอาด
อ.คมสัน โพธิ์คง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เลือกตั้งอย่างไรให้ใสสะอาด
คุณอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกตั้งอย่างไรให้ใสสะอาด
คุณศรสุทธา กลั่นมาลี

(ถั่วแระ เชิญยิ้ม)

นายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย

(พร้อมคณะ)

10 กรณี คดีฮาใบแดง
ดร.ไรเนอร์ อดัม ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก มูลนิธิฟรีดริช เนามันในประเทศไทย พลังหญิงกับการเลือกตั้ง
***เสวนาเยาวชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา เสียงสะท้อน การเมือง การเลือกตั้ง คอรับชั่น
น.ส.ภัทรสุดา หวานแหลม ม.เชียงใหม่  
น.ส.ฐิตารีย์ วงศ์ชวกรกุล ม.ศรีปทุม  
น.ส.ชมัยภร สุขสมผล ม.หอการค้าไทย  
น.ส.อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ ม.กรุงเทพ