บรรยายพิเศษ US Experience from Animation to product/Theme park design

17 มิ.ย. 2554

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ คณะดิจิทัลมีเดีย และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ:US Experience from Animation to product/Theme park design ให้กับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย และคณะอื่นๆที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Paitoon Ratanasirintrawoot Design Director/Owner at Paitoon Ratan Design Inc. ณ Convention Hall 1 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม