แถลงข่าวทำเอ็กซิทโพลล์

16 มิ.ย. 2554

 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม นายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นายอุดม ไพรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายธนิศร์ คุณีพงษ์ Partner Vas Marketing Manager บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการทำเอ็กซิทโพลล์ หรือการสอบถามผลการลงคะแนนเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งส.ส. 3 ก.ค. 54 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน