รุกป.โท-เอก ด้านบริหารจัดการ

16 มิ.ย. 2554

    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานเปิดตัววิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรองรับการความต้องการของผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารจัดการ ณ ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม