“ศรีปทุม” พลังคนรุ่นใหม่ รักประชาธิปไตย พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง

14 มิ.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ SRIPATUM USR และ ครอบครัวข่าว 3 ถ่ายทอดสดการรณรงค์รวมพลังประชาธิปไตย ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 ในโครงการ “ศรีปทุม พลังคนรุ่นใหม่ รักประชาธิปไตย พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง” โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบธงเพื่อใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา