Work Hard Play Hard ยินดีต้อนรับ นศ. ใหม่ สู่ “บ้านศรีปทุม”

9 มิ.ย. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เนื่องในโอกาสการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 Work Hard Play Hard เรียนให้เป็น/เล่นให้รู้/อยากสำเร็จ…ต้องเริ่มวันนี้ ณ ห้องบัวหลวงแกนรด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา