ลงนามบันทึกเจตนารมณ์ “นับถอยหลังเลือกตั้ง 54”

1 มิ.ย. 2554

  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ. ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย(พี-เน็ต) และ ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์ รายการพิเศษ “นับถอยหลังเลือกตั้ง 54”  และร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนการดีเบตใหญ่ หัวข้อ “ปราบคอรัปชั่น สัญญาประชาคม 2554” ณ อสมท. (ช่อง 9)  ทั้งนี้จะมีการจัดรายการ “นับถอยหลังเลือกตั้ง 54” ทางวิทยุ FM. 100.5 News Network