“แถลงข่าวสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3”

1 มิ.ย. 2554

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  และนางสาวพรสวรรค์  วงษ์ไกร ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งงานวันสหกิจศึกษาไทยในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger เมืองทองธานี  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย