เชื่อมความสัมพันธ์ ธุรกิจ-กีฬา

25 พ.ค. 2554

อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำคณะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลและงานเลี้ยงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 2 สถาบันกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี อ.เวเนยยพจนเวทิน ศุกระกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนายกสโมสรอาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงอาคารสุทธิเกตุ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา