“สื่อออนไลน์ เครื่องมือ PR บนยุคสื่อสารไร้สาย”

24 พ.ค. 2554

     คุณเทพ สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงานP2P Meeting Day 2011 ครั้งที่ 6 “สื่อออนไลน์ เครื่องมือ PR บนยุคสื่อสารไร้สาย”  จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแนวทางการเขียนข่าวไอทีจากนักข่าวสายไอทีอีกด้วย ณ ห้อง Convention มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน