กราบนมัสการสักการะ

19 พ.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และพลเอก ดร.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี กราบนมัสการสักการะพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน