รองอธิการบดีม.ศรีปทุม มอบเงินสนับสนุนโครงการจิตอาสา วิชา HUM 120

16 พ.ค. 2554

       ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR มอบเงินสนับสนุนโครงการจิตอาสา และได้ชมการนำเสนอโครงการจิตอาสาของนักศึกษามาหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เรียนวิชา HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน