อธิการบดีม.ศรีปทุม ให้สัมภาษณ์โครงการประกวด Thailand Energy Awards 2011

12 พ.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ประเภทบุคลากร (ผู้บริหาร) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องบุษกร อาคารดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน