“ วิสาขปูรณมี ศรีปทุม ”

12 พ.ค. 2554

ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วิสาขบูชา  โครงการ“ วิสาขปูรณมี ศรีปทุม ” จัดงานโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  ณ ลานกิจกรรมหน้า  อาคาร10 ม.ศรีปทุม บางเขน