ม.ศรีปทุม ร่วมริ้วขบวนพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ

11 พ.ค. 2554

 

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมริ้วขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค พร้อมด้วย ประชาชน ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชน เพื่อนำไปประดิษฐสถานยังมณฑปมณฑลพิธี กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพียงกันเนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา” ปี พ.ศ. 25554 ในโครงการอุปสมบทหมู่ 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี จัดโดย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกุตธรรมประทีป, ชมรมหมอพร และองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ณ ลานกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา