คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย

11 พ.ค. 2554

                  ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาร่วมงานเปิดตัวการรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” จัดโดยรายการครอบครัวข่าว 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ สถาวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3