“วางแผนภาษีขั้นเทพ”

3 พ.ค. 2554

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การวางแผนภาษีขั้นเทพ : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก องค์กรภาครัฐ และนักศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ณ  ห้อง  Convention Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน