ประหยัดอย่างไรให้ได้เงินก้อนโต กับหนังสือ “Save Big ประหยัดก้อนโต”

1 พ.ค. 2554

ดร.รัญชนา  รัชตนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมผู้แปลหนังสือ “Save Big ประหยัดก้อนโต” เสวนาร่วมกับ คุณเอกศักดิ์ โพธิสุวรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดกลุ่มลูกค้าสายงานส่งเสริมตลาดลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย ในหัวข้อ”การประหยัดเงินแนวใหม่ การประหยัดและการออมในยุคปัจจุบันในมุมมองของสถาบันการเงิน” จัดโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีคุณณัฐพงษ์  ธีระภัทรานนท์ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร รายการโทรทัศน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย