โครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011

22 เม.ย. 2554

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักศึกษาต่างชาติ  ได้แก่  Mr. Abdul  Rahman Nawawi  และ Ms. Francheska  Antonette  นักศึกษาชั้นปีที่  2 หลักสูตร IBC เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  Bangkok Sister City Youth Program 2011 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับนักศึกษานานาชาติ ที่มาศึกษาอยู่ที่เมืองไทย มากกว่า 10 ประเทศ  ณ โรงแรม สยามซิตี้  กรุงเทพ