ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

22 เม.ย. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน